ROBERTS FOLKSPRÁK WAPENS SÍDEN

INTRODUCTION
These pages were created in order to combine my interests in heraldry, history and languages. They are written in Folksprák and are a collection of the arms of various European towns with a little information and historical background. As with my main pages I hope to gradually add more information as time allows.

FOLKSPRÁK
Folksprák is a model language being constructed as a common Germanic language. Once complete, Folksprak should be quickly learnable by any native speaker of a Germanic language, a group of over 465 million. Folksprák is a continuing collective project created by interested parties, according to some guidelines.

MORE INFORMATION
You can make a contribution to the language by joining the Yahoo! Folksprák group, or find more information at Langmaker Folksprák pages.

INLÉDING
Des síden war skept om mín interesten in heraldík, historí ond spráken ferbinden. Dei ar op Folksprák skrívt ond ar en sameling av forskelig európesk stadens wapenen med en lyts informatí ond historisk hindergrund. So med mín hovdsíden, ik hóp mer informatí tufogen skritvíz tíd-erlúvend.

FOLKSPRÁK
Folksprák ar en modelsprák arend baut als en gemén germanisk sprák. After fulstandiging, Folksprák sol snel lernbar sín av infod sprekeren av en germanisk sprák, en grúp av over 465 milion. Folksprák ar en unendend kolektív prójekt skapt durg interestert partíen, after som rihtlínen.

MER INFORMATÍ
Jo kan na de sprák en bidraging maken wid lidskap av de Yahoo! Folksprák grúp, or finden mer informatí an Langmaker Folksprák síden.
to the arms' pages
na de wapens síden